Chytré bydlení v 5 krocích

Chytré bydlení není chytré pouze při užívání, ale také při přípravě a následné realizaci. Vše začíná již prvotní schůzkou, při které zjistíme vaše představy a požadavky. Díky tomu můžeme následně vytvořit konkrétní cenovou nabídku. Ta je naopak velmi důležitá pro vás jako investora. Následuje vytvoření projektu, podle něhož bude provedena samotná realizace. Celý proces je ukončen předáním domu ke spokojenému užívání. Pouze těchto 5 kroků stačí ke splnění vaší představy o inteligentním bydlení.

Jaká je vaše představa?

Velmi důležitou fází realizace chytré budovy je již prvotní schůzka a seznámení se s vámi jako zájemcem. Nepotřebujeme převyprávět váš životní příběh, znát vaši pracovní pozici nebo vyjmenovat všechny koníčky a záliby (i když to může někdy pomoci). Jde zejména o zjištění vašich představ o bydlení.

Co všechno by měl dům umět? Jak by se měl chovat? Jak ho chcete řídit a využívat?

To jsou otázky, o kterých se spolu pobavíme. Zjistíme tak, co všechno chcete v domě nebo bytě mít a jak náročná bude realizace. Zároveň vám již v prvopočátku můžeme představit některé další funkce a možnosti. Naopak vám také ze svých zkušeností a znalostí vyvrátíme některé milné představy. To především z pohledu bezpečnosti a dlouhodobého užívání, abychom vám zajistili to nejlepší místo k životu.

Cena, cena a zase cena

Úvodní seznámení bylo důležité především pro nás, abychom mohli vypracovat konkrétní cenovou nabídku. Ta je naopak nejdůležitější pro vás, což samozřejmě víme. Proto ji vytváříme velmi podrobně a pečlivě. Získáte tak jasnou představu, za co všechno v případě spolupráce zaplatíte. Nečekají vás žádná překvapení v průběhu nebo po realizaci vašeho chytrého bydlení. Nemusíte se pídit po tom, co všechno jednotlivé položky zahrnují. Dostanete kompletní položkový soupis materiálu s určením konkrétního použití.

 • Rekapitulace cenové nabídky
 • Systémové prvky KNX
 • Koncové prvky
 • Elektroinstalační materiál
 • Audio/Video
 • EZS
 • Projektová dokumentace, revize a vizualizace

V rekapitulaci je uvedena souhrnná cena za jednotlivé části i kompletní projekt. Pro rozepsání samostatných skupin nabídky pak slouží individuální záložky. Vždy s výpisem všech souvisejících komponent a položek. Kromě počtu tlačítek nebo zásuvek se tak dočtete, kolik zaplatíte za realizaci rozvaděče, zapojení zásuvek, kabelový žlab nebo revizi a mnohé další. Všechny tyto položky často bývají skryty a zahrnuty v celkové ceně. My vám však nic netajíme. Proto dodáváme také poznámky s informacemi, jaké částky jsou stanoveny pouze odhadem a co případně nabídka neobsahuje.

Kvalitní projekt je základ

Pokud jsme se dostali do tohoto bodu, znamená to, že se vám naše cenová nabídka líbila a plácli jsme si k naší spolupráci. Dalším krokem je tedy vytvoření projektu pro konkrétní fázi stavby. Proč jsme na začátku zmínili, že inteligentní dům není chytrý pouze při realizaci, ale i při projektování? Protože právě v této části je nejjednodušší a nejlevnější cokoliv změnit, předělat a vymyslet. Papír (počítač) přeci snese všechno.

Zde převedeme vaše představy do projektu. Zkonzultujeme potřebné souvislosti a požadavky s dodavateli jednotlivých technologií. Zajistíme, aby bylo vše připraveno k bezproblémové realizaci stavby. Od vás pouze potřebujeme znát odpovědi na otázky z prvotního osobního setkání a samozřejmě souhlas s jednotlivými kroky, změnami a funkcemi.

Protože jste to právě vy, kdo bude chytrou domácnost následně užívat.

Nejste si jistí o použití některých technologií? Máte plán na rozšíření funkcí do budoucna? Tím lépe. Právě fáze projektu je ta nejlepší doba k navržení potřebných kabelových příprav a jejich umístění.

Konečně se něco děje

Doposud to byla pouze teorie a příprava na samotnou realizaci. Ta díky podrobně připraveným podkladům probíhá hladce a dle představ. Váš chytrý dům konečně dostává obrysy. Veškeré kabelové vývody, jejich označení a uložení je zaneseno do půdorysů, výkresů rozvaděče a kabelové tabulky. V technické zprávě jsou zároveň uvedeny požadavky a podrobný návod k realizaci uložení kabeláže a připojení koncových prvků.

Ani zde však není pozdě na některé změny. I ve fázi realizace je možné provádět úpravy původního projektu vůči skutečnému provedení. Zásadní podmínkou však je zanesení do podkladů, aby byl patrný výsledný skutečný stav.

Důležitou částí realizace inteligentní domácnosti je také parametrizace a programování systémových prvků KNX. To probíhá z části v naší kanceláři ještě před samotnou instalací na místě. Následně dochází k dokončení nastavení samotných zařízení přímo na stavbě. Posledním krokem je otestování jednotlivých funkcí, jejich kontrola a ujištění, že je vše podle zadání a připraveno k předání.

Chytrá domácnost je vaše

Kýžený moment je zde. Váš dům nebo byt je připraven podle vašich představ a k vaší spokojenosti. Nemusíte se ale bát, že se za vámi zavřou dveře a vy nebudete vědět co kde je a čím se co ovládá.

Dostanete od nás kompletní projektovou dokumentaci ve stavu skutečného provedení. Součástí je samozřejmě také revize elektrických zařízení nebo návody od jednotlivých přístrojů. V neposlední řadě a možná i nejdůležitějším bodem je projekt z parametrizačního programu ETS. Bez něho není možné provést žádné změny nebo úpravy v systému KNX. Bohužel je častým jevem, že se tento soubor nepředává zákazníkovi, který je pak následně při poruchách a opravách svého chytrého bydlení nucen platit za kompletní přenastavení a opětovné vytvoření projektu. Od nás však dostanete vše co je potřeba k bezstarostnému užívání.

Projektová dokumentace je sice důležitá, ale spíše pro odborníka. Pro vás bude hlavní ukázka reálné funkce a ujištění, že vše funguje jak má.

 • Projdeme s vámi celý dům
 • Ukážeme co jak ovládat
 • Představíme veškeré funkce
 • Zodpovíme vaše dotazy

Tím to však zdaleka nekončí

Odchodem ze stavby se v žádném případě neloučíme. Razíme totiž jedno zásadní pravidlo.

Inteligentní dům se musí přizpůsobit vašemu životnímu stylu a rytmu.

Proto máte čas na zabydlení a vyzkoušení, zda vám vše vyhovuje. Pokud ne, rádi to k vaší spokojenosti změníme.

Přejete si změnit funkci tlačítek? Potřebujete mít déle rozsvícené světlo na chodbě? Chcete nastavit režim odchodu a příchodu? Na všechny tyto požadavky možná narazíte při prvních týdnech a měsících užívání. My jsme zde pro vás, abychom provedli potřebné úpravy a dokončili tak nastavení systému přesně podle vašich představ.

Rozšíření funkcí nebylo nikdy jednodušší

Spokojenost našich zákazníků se většinou projevuje požadavkem na rozšíření systému a funkcí. Díky podrobnému projektu a kabelovým přípravám lze jednoduše doplnit například hlasové ovládání, měření teplot, ovládání žaluzií nebo cokoliv jiného.

Někdy není ani potřeba kabelové přípravy. S použitím bezdrátových RF prvků lze realizovat potřebné funkce bez omezení a bouracích prací. Vše pouze doplněním o vhodné KNX prvky.