8 základních funkcí inteligentního domu

Co ten chytrý dům vlastně umí? Budu s tím umět zacházet? To je to ovládání přes telefon? Všechny tyto otázky si nejčastěji kladete v souvislosti s chytrou domácností. Ve zkratce se jedná o 8 základních funkcí a technologií, které jsou v budovách nejčastěji používány. 8 technologií, které se objevují i v klasické domácnosti samostatně ovládané a s potřebou stálé kontroly. Inteligentní systém je však dokáže propojit, zajistit jejich vzájemnou komunikaci a automatizovat jejich funkci tak, abyste se o ně nemuseli starat.

Osvětlení je základ

Světlo je jednou z nejdůležitějších součástí života. Jde o zásadní prvek interiéru i exteriéru klasických i chytrých budov. Proto je osvětlení také základní funkcí při řízení domu a existuje hned několik způsobů jeho ovládání.

  • Spínání
  • Stmívání
  • Ovládání barev
  • Udržování konstantního jasu

Zapínání a vypínání není potřeba podrobněji popisovat. V inteligentní budově lze však tuto funkci navázat například na pohybové čidlo nebo čidlo jasu, které světla sepne vždy, když je v místnosti šero. Stmívání je již v dnešní době také velmi rozšířené. Inteligentní systém však dokáže stmívat světla na přesnou hodnotu, v přesný čas, v rámci celé scény a pro několik okruhů najednou.

Ovládání barev zejména LED pásků je oblíbeným doplňkem každého interiéru. Možnost volby libovolné barvy zajišťuje dokreslení aktuální atmosféry v místnosti. Hodí se také při oslavách nebo speciálních událostech. Nejedná se ale pouze o barvy jako červená, modrá nebo zelená. Důležitou složkou je také volba mezi teplou a studenou bílou. Je dokázáno, jaký vliv mají tyto dvě varianty na lidské zdravý a pohodu.

Jednou z dalších možností je také udržování konstantního osvětlení v místnosti. Tato funkce je již v rámci klasické elektroinstalace takřka nemožná. Příslušné senzory měří aktuální hladinu jasu v interiéru a podle toho spínají, rozjasňují, stmívají nebo vypínají příslušná svítidla. V místnosti je tak vždy dostatečné a příjemné světlo.

Chytré vytápění si zamilujete

Klíčem k dokonalému bydlení je komfortní teplota. Proto je v chytrých budovách zajištěno automatické řízení vytápění. Kromě zajištění stálé teploty v místnosti umožňuje jednoduchou změnu požadované hodnoty pro jednu nebo více místností najednou.

Teplo domova je v chytré domácnosti naprostou jistotou.

K ovládání vytápění slouží především termostaty a samozřejmě také vizualizace. V každém pokoji, kde je potřeba teplotu řídit, by měl být umístěn nástěnný termostat. Především proto, že měří aktuální teplotu v prostoru, kterou následně dokáže porovnat s nastavenou hodnotu a vyslat povel ke zdroji tepla. V neposlední řadě je to prvek, který dokáže ovládat kdokoli. Vaše návštěva se tak nebude muset učit s komplexnější vizualizací a dokáže si vše nastavit bez vaší pomoci.

Při řízení však nejde pouze o změnu čísel na obrazovce nebo točením kolečka. Pro zjednodušení se využívá takzvaných operačních módů, které mají svou přednastavenou teplotu. Pokud tedy jdete například do postele, jedním kliknutím na mód Noc máte v pokoji příjemné klima ke spánku.

K ovladačům neodmyslitelně patří akční prvky, zdroje vytápění, radiátory.. Ať už to nazveme jakkoliv, jedná se o prvek v místnosti, který vydává teplo. Nejčastější volbou je v současnosti podlahové vytápění v teplovodním nebo elektrickém provedení. Často se také využívá podlahových konvektorů nebo klasických otopných těles. Jako doplněk mohou sloužit klimatizační jednotky, které jsou však primárně využívány ke chlazení.

Chlazení na vzestupu

Při horkých, někdy už ani ne letních, dnech je potřeba řešit také chlazení interiéru. S ohledem na řízení se jedná prakticky o stejný způsob, jako u vytápění.

Lehce odlišné jsou však zdroje chladu. Jako první je vždy uvažováno s klimatizačními jednotkami. Zejména pro jejich rychlý náběh a účinnost. Komfortnější variantou je však chlazení stropy. Plocha, ze které chlad sálá, je větší a rovnoměrnější. Pocitově je tak tento způsob mnohem příjemnější. Klade však přísnější podmínky na realizaci. Pro jejich umístění musí být v místnosti podhled. Navíc je potřeba měřit vlhkost daném prostoru, aby nedošlo ke kondenzaci na povrchu stropu.

Neustále čerstvý vzduch

O vlivu vydýchaného vzduchu na kvalitu života toho bylo již napsáno mnoho. Proto je důležitou součástí inteligentních budov řízené větrání. Vzduchotechnika dokáže z místnosti odvézt těžký, vlhký a zapáchající vzduch. Současně ho však nahradí čerstvou a zdravou formou.

Ano, plní vlastně funkci otevřeného okna. Vy se však nemusíte o nic starat. Potřebné senzory měří kvalitu vnitřního ovzduší. Pokud vyhodnotí, že je potřeba vyvětrat, informují o tom rovnou vzduchotechnickou jednotku. Vy si tohoto kroku ani nevšimnete. Čeho si ale určitě všimnete, že neustále dýcháte zdravý vzduch, aniž byste se museli o něco starat.

Slunce je bez šance

Pokud se ještě vrátíme k teplotě v místnosti, nesmíme zapomenout na stínicí techniku. Přehřívání interiéru je totiž způsobeno především průnikem slunečních paprsků skrz skleněné plochy.

Proto jsou důležité především venkovní rolety, žaluzie a markýzy. Ve spolupráci s meteorologickou stanicí dokáží naprosto automaticky zabraňovat slunci v průniku do budovy. Co však dokáže přeprat a zničit zejména žaluzie, je silný vítr a kroupy. I s tím si však tato dvojice dokáže poradit. Díky automatickému vytažení se o poškození stínicí techniky nemusíte nikdy obávat.

Proto jsou důležité především venkovní rolety, žaluzie a markýzy. Ve spolupráci s meteorologickou stanicí dokáží naprosto automaticky zabraňovat slunci v průniku do budovy. Co však dokáže přeprat a zničit zejména žaluzie, je silný vítr a kroupy. I s tím si však tato dvojice dokáže poradit. Díky automatickému vytažení se o poškození stínicí techniky nemusíte nikdy obávat.

Zabezpečení je prioritou číslo jedna

Všechny tyto funkce vám bude určitě spousta lidí závidět. Proto je potřeba dbát také na bezpečnost. Tou je myšleno jak zabezpečení objektu jako takové, ale i řídicího systému samotného.

Konfigurační a vizualizační jednotky, jako je například Wiser for KNX, jsou již uzpůsobeny pro integraci elektronického zabezpečovacího systému. Ani zde tak není potřeba několika různých aplikací pro ovládání. Stačí pouze jediná vizualizace, ve které je vše přehledně dostupné.

Jelikož je bezpečnost inteligentních budov velmi aktuálním tématem, systém KNX okamžitě přišel s odpovědí. Pro účely ochrany komunikace mezi jednotlivými přístroji vytvořila mezinárodní asociace standardy KNX IP Secure a KNX Data Secure. Ty mají za cíl zabránit napadení po internetové síti i v rámci domovní instalace.

Měření energií nejen pro úspory

Jednou z velkých výhod inteligentních budov je úspora energií a s tím spojených financí. K tomu je potřeba jednotlivé spotřeby měřit, sledovat a na základě zjištěných hodnot vykonávat potřebné kroky.

Nejčastěji se jedná o elektrickou energii. V chytré domácnosti je možné sledovat spotřebu celého objektu pomocí elektroměru na přívodu do budovy. Jedním z dalších způsobů je však také měření na konkrétní technologii, okruhu nebo konkrétním přístroji. Zajímá vás například, kolik energie spotřebujete koukáním na televizi? Není nic jednoduššího, než instalovat elektrometr na konkrétní jistič.

Dále je samozřejmě možné sledovat spotřebu vody a plynu. Čím komplexnější měření bude využito, tím efektivnější změny je provést a docílit tak větších úspor. Není to ale pouze o šetření peněz. Zjištěné hodnoty se dají využít například k zabezpečení nebo kontrole poruch. Představte si, že jste na dovolené, váš dům je prázdný, ale spotřeba elektřiny nebo vody stále roste. Možná jste nechali rozsvícená světla v pokoji nebo zapnutý sporák. Vše samozřejmě na dálku vypnete. Mohla by také protékat toaleta. Pro jistotu tak vzdáleně uzavřete přívod vody.

Vše stojí na ovládání

Všechny vypsané funkce můžete samozřejmě ovládat jednotlivě. Zejména na nástěnných tlačítkách a termostatech. Stejné funkce najdete ve vizualizaci, kde však mohou být doplněny o podrobnější nastavení.

Pro docílení zmiňované jednoduchosti a komfortního ovládání je často využíváno scén a režimů. Ty v sobě obsahují nekonečně mnoho povelů, které se provedou jediným stiskem nebo automaticky za splnění určených podmínek.

Ano, může jich být opravdu nekonečně. Vše lze nastavit podle vašich představ a přání. Samozřejmě s ohledem na to, aby jednotlivé úkony a podmínky ještě dávaly smysl a nebyly spíše přítěží. Chytrá domácnost by totiž měla sloužit především vám, ne vy jí.